Yhteistyökumppani

Tarvitsemme kasvavaan työmäärään, ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita
Ota yhteyttä, etsimme ammattitaitoisia yrittäjähenkisiä tekijöitä ympäri Suomea.

 

Ravintolapalvelut

Tutustu palveluihin, rasvakanavien,- iv-kanavien puhdistus ym. Kaikki palvelut ammattitaitoisesti asianmukaisin välinen.

Pyydä tarjous

Ilmastointijokeva puhdistaa ilmanvaihtokanavia ja ilmanvaihtojärjestelmiä lähes koko Suomen alueella, Ota yhteyttä

 

Huoltosopimus

Ilmastointijokeva tarjoaa sekä yritys- että yksityisasiakkailleen huoltosopimuksia, jotka takaavat sisäilman hyvän laadun niin kotona kuin työpaikalla, Ota yhteyttä

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarjoamme ammattimaista palveluamme työkohteitamme ovat; Okt-talot, koulut, terveyskeskukset, sairaalat, paritalot, rivitalot, kerrostalot, liikekiinteistöt, suurkeittiöt, teollisuustilat yms. Puhdistamme kaikki ilmastointijärjestelmät.

Käyttöehdot - Sivu 2

Artikkelin hakemisto

Ilmastointijokeva suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan ajanvarausohjelman tai muun tilauksen ja sopimuksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan Ilmastointijokevan arvion määrittelemissä aikarajoissa tai kokonaisurakkana. Asiakkaan tulee antaa Ilmastointijokevalle tarvittavat tiedot kohteesta, että palvelu on mahdollista suorittaa sovitun mukaisesti. 

Tilatun palvelun siirtäminen tai peruuttaminen (palvelu tilattu ajanvarausohjelmalla) muutokset näihin pitää ilmoittaa 36 tuntia ennen palvelun aloittamisen ajankohtaa. Peruuttaminen tai siirtäminen  on ilmoitettava kirjallisesti esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä. Tilatun palvelun siirtäminen tai peruuttaminen 36 tuntia ennen aloittamisen ajankohtaa voidaan tehdä ilman veloitusta, muussa tapauksessa Ilmastointijokevalla on oikeus veloittaa suorittamatta jääneestä palvelusta 80,00 euroa sis. alv 24%. Ilmastointijokevalla on oikeus peruuttaa palvelun suorittaminen yksipuolisesti milloin vain ilmoittamalla asiakkaalle.

Ilmastointijokeva ei vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Ilmastointijokevan hallinnassa eikä Ilmastointijokevalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.

Nämä käyttöehdot, sekä toimitusehdot tulevat voimaan päivityshetkestä 9.3.2018 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Ilmastointijokevalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun viestinnällisiin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi ja muuttaa palveluiden hintoja tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.  Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja&Toimitusehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.  Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään muutoksen havaittuaan.

Ylivoimainen este (Force majeure) Ilmastointijokeva palveluntuottajana ei vastaa siitä, että tilauksen (palvelun) toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Ilmastointijokevan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Ilmastointijokevan palveluntuottajan toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.  Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse.

Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Ilmastointijokevalle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Kotitalousvähennys

Kun ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saat vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta

Vähennystä ei saa  esimerkiksi laskuun sisältyvistä  tarvikkeista tai matkakuluista. Tämän vuoksi yrittäjän tai yrityksen on eriteltävä myös vähennykseen oikeuttamattomat kulut laskulle. Lue lisää