Ilmastointikanavien puhdistus

Tarjoamme ammattimaista palveluamme työkohteitamme ovat; Okt-talot, koulut, terveyskeskukset, sairaalat, paritalot, rivitalot, kerrostalot, liikekiinteistöt, suurkeittiöt, teollisuustilat yms.

Huono sisäilma-sisäilmakartoitus

Sisäilmaongelmien selvittäminen (hajuhaitat) Erilaiset sisäilmaan liittyvät puutteet ja viat ovat rakennuksissamme hyvin yleisiä. Useimmiten sisäilmaongelmat liittyvät puutteelliseen ilmanvaihtoon.

Yhteydenotto

Yhteydenottoon (tarjouspyyntöön) riittää kun ilmoitat yksistään yhteystiedot (tähdellä merkityt kohdat) *nimi, *puhelinnumero, *sähköposti ja *paikkakunta. Näiden tietojen perusteella otamme yhteyttä.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö, työntilaus tiedusteluihin ja kyselyihin vastataan niin pian kuin mahdollista. Kiireellisissä asioissa pyydämme soittamaan 24/7 0400 800182 Yhteydenottoon (tarjouspyyntöön) riittää kun ilmoitat yhteystiedot.

Rasvakanavien puhdistus

Suurkeittiöissä, myös pienemmissä ammattikeittöissä on ilmanpoistojärjestelmä. Tämä rasva on erittäin syttyvää ja vastaa useimmista ravintoloissa esiintyvistä tulipaloista.

Toimistomaisten tilojen ilmastointi

Toimistotilojen ilmastointi


Ilmanvaihdon tehtävä on ylläpitää sisäilman laatua sisäilmaa vaihtamalla. Huonetilojen ilmavirroille on annettu ohjearvoja Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2. Ohjearvojen tarkoitus on varmistaa huonetiloihin ilmanvaihto, jolla käyttöaikana taataan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilman laatu. Sisäilmaluokituksessa 2008 on esitetty huonetilojen ulkoilmavirroille suunnitteluarvoja, kun pyritään viranomaistasoa parempaan sisäilman laatuun. Huonelämpötilan hallinta tai varautuminen tilojen muuntojoustoon saattaa edellyttää kuitenkin suunnitteluarvoja suurempia ilmavirtoja.

Ilmastoinnin tehtävä on ylläpitää sisäilman lämpöolosuhteita ja kosteutta haluttuna. Ilmastointisuunnittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista on oikean sisäilman lämpötilan saavuttaminen. Tuloilman kostutuksesta on suurelta osin luovuttu hygienia- ja energiansäätösyistä. Rakennuksen jäähdytystarvetta voidaan vähentää aurinkosuojauksella.

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät vaativat säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa. Ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistus ja ilmavirtojen tasapainotus kuuluu osana järjestelmien laajempaa huoltoa. Järjestelmien puhtaus olisi hyvä tarkastaa viiden vuoden välein. Huoneilmaa kierrättävien jäähdytyslaitteiden puhtaus tulisi tarkastaa vuosittain. Järjestelmät tulee puhdistaa niiltä osin, kun se tarkastuksessa katsotaan tarpeelliseksi. Ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistuksen jälkeen ilmavirrat on mitattava ja säädettävä vastaamaan suunnitteluarvoja.

hono sisäilma toimistotiloissa